09 februar

Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium deltid, 60 SP – 4 semester
I en tid hvor organisasjoner jobber med endring og omstrukturering, er behovet for kompetanse innen dette feltet stadig økende.
Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med

08 februar

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium, deltid, 60 SP – 4 semester.
Det er stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon.
Målgruppen for dette studium er førstegangsstuderende som vil ha et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå. Også

07 februar

Påbygging i regnskapsføring

Deltid, 60 SP – 4 semester
Påbygging i regnskapsførerfag gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse. På regnskapskontorer (og revisjonskontorer) er det en del medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli

05 februar

Påbygging i økonomi og administrasjon

Deltid, 60 SP – 4 semester.
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Dette er for deg som er i jobb, og har ønske og behov

20 januar

Fab Academy, Learn to Turn Codes into Things

Learn to Turn Codes into Things
Just as communications and computation went from analog to digital, resulting in PCs and the Internet, the digitization of fabrication is leading to personal fabricators that will allow anyone to make almost anything,

17 januar

Innkjøpsledelse

30 SP – 2 semester
Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens

13 januar

STUDIEKOMPETANSE, PÅBYGG

Påmelding
Ask har opptak hele året, så du kan selv velge når du vil starte studiene.
Du kjøper tilgang for ett år. Påmelding etter 15 nov og før 15.mars gir tilgang til vår og høst. Påmelding etter 15 mars og

03 januar

Programfag og andre fellesfag

Påmelding
Ask har opptak hele året, så du kan selv velge når du vil starte studiene.
Du kjøper tilgang for ett år. Påmelding etter 15 nov og før 15.mars gir tilgang til vår og høst. Påmelding etter 15 mars og