09 februar

Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium deltid, 60 SP – 4 semester
I en tid hvor organisasjoner jobber med endring og omstrukturering, er behovet for kompetanse innen dette feltet stadig økende.
Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med

08 februar

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium, deltid, 60 SP – 4 semester.
Det er stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon.
Målgruppen for dette studium er førstegangsstuderende som vil ha et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå. Også

17 januar

Innkjøpsledelse

30 SP – 2 semester
Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens