28
februar
campusmoss
KOMMUNIKASJON OG FEEDBACK
08:30 - 12:00
KONVENSJONSGÅRDEN

Kommunikasjon og feedback Campus Moss

Positiv feedback og konstruktive kritikk
Hva er en god feedback-kultur?
Anerkjennende væremåte
Tydelig og presis i kommunikasjon
Hjernens...

16
mars
campusmoss
TOTALENTREPRISESTANDARD – NS 8407
09:00 - 06:00
Konvensjonsgården, Moss

Kurset gir deg en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med vekt på de viktigste problemområdene. Kurset er en...

26
september
ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT
09:00 - 12:00
Campus Moss

Invitasjon Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgivers styringsrett
Kursets innhold:
Definisjon, hjemmel og rammer for styringsretten. Styringsretten som begrep og i forhold til stillingsvernreglene i Arbeidsmiljøloven.
Målgruppe:

12
mai
Kurs TEK17
00:00 - 23:59

Invitasjon-TEK-17-KK Moss

04
april
campusmoss
Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen
09:00 - 15:00
Verket 20, 1530 Moss

Fra 1.1.2017 ble dette temaet innlemmet i Arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette.

31
mars
campusmoss
Offentleglova i 2017 – utviklingstrekk og status
09:00 - 12:00
Verket 20, 1530 Moss

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år – hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

23
februar
campusmoss
Service i særklasse – Hvordan begeistre interne og eksterne kunder?
18:00 - 18:00
Moss

Vi har gleden av å invitere til et høykvalitets kurs i service. Kurset er todelt (3+3t) og lagt på kveldstid.

06
februar
09:00 - 14:30
Campus Moss

Invitasjon-TEK-17-KK Moss