FAQs

Få svar på det du lurer på

Ask undervisning

Nei, det er opptak hele året
Senest innen 24 t etter påmelding vil du få en bekreftelse på skoleplass samt brukernavn og passord for innlogging. Du har tilgang til et fag i to hele semester etter at du har meldt deg opp. Påmeldingen er bindende på samme måte som en kontrakt, men du kan trekke deg kostnadsfritt i 14 dager etter påmelding.
Når du tar fag i ASK avlegger du eksamen som privatist for å få tellende resultat. Du melder deg opp til eksamen på www.privatistweb.no. Privatistweb er åpen 1.-15.september for oppmelding til eksamen før jul, og fra 1.januar-1.februar for eksamen til våren. Du melder deg opp og avlegger eksamen i det fylket du befinner deg i.
Elever som melder seg opp hos ASK får lån og stipend fra Statens Lånekasse på lik linje med studenter som tar høyere utdanning. Du må ha minimum 50% studiebelastning for å få støtte, og du må bo på en annen adresse enn dine foreldre for å få omgjøring til stipend. Du må være registrert med en studieperiode på min. 4 måneder for å kunne få støtte fra Lånekassen. Ønsker du f.eks. å starte studiet på høsten og ta eksamen til jul samme år, må studieperioden din starte 20.august.

Ask undervisning

Dette avhenger av interesse, motivasjon og kapasitet.
Ja det må du, se boklisten
I ASK får du komplette lab-kurs gjennom videoundervisning i fagene fysikk, kjemi og naturfag. Lab-forsøkene er filmet og lab-heftet ligger tilgjengelig i kurset. Du fyller ut heftet og får tilbakemelding fra faglærer.
Du skal eksamineres i henhold til kompetansemålene for faget. Den praktiske gjennomføringen kan variere fra fylke til fylke. Muntlig/praktiske eksamener gjennomføres i realfag som har lab (som naturfag, kjemi og fysikk) og i kroppsøving Muntlige eksamener gjennomføres i fremmedspråk, engelsk, norsk, historie, samfunnsfag, geografi og sosiologi. Gjør deg godt kjent med eksamensorganiseringen i eget fylke. Noen fylker sender innkalling pr. brev, andre sender elektronisk innkalling. Møt opp til eksamen på rett sted og i god tid. På muntlige eksamener foretar eksaminator og sensor opprop og orienterer om videre forløp. Du får gjerne et ca. klokkeslett for når det blir din tur. Hold deg på stedet – du må være der når din oppgave deles ut. Det er lurt å ha med legitimasjon og kvittering som viser at du har betalt eksamensavgift og er oppmeldt.
Skal du ha muntlig eksamen i norsk, engelsk, et av fremmedspråkene eller i realfagene naturfag, fysikk eller kjemi, er det flere fylker som krever leseliste i disse fagene. Leselista skal inneholde informasjon om hvilket læreverk du har brukt i forberedelse til eksamen, og den skal også inneholde opplysninger om lab-øvelser, fordypningsemner, film, roman, noveller o.l. Leselista må være i samsvar md kravene du finner i læreplanen for faget. De fleste eksamenskontor har forslag til leseliste. Dersom du ikke leverer leselista innen fristen, vil sensor bruke eksamenskontoret sitt forslag til leseliste. I fag der det skal sendes inn leselister, er fristen gjerne 1.november i høstsemesteret og 1.april for vårsemesteret. Dette kan variere noe fra fylke til fylke. Sjekk hjemmesiden til eksamenskontoret i ditt fylke for mere informasjon.

Fant du ikke svaret? Send oss en e-post